Impressum

(Srpski) IMPRESUM

(Srpski) Korišćenje teksta, fotografija i drugog medijskog materijala na našem web sajtu

(Srpski)

Izvor

Turistička agencija Šarm tours je opredeljena da koristi samo fotografije i druge medijske materijale koje je sama snimila, za koje imaju dozvolu vlasnika ili je korišćenje takvih fotografija i medijskih materijala slobodno. Tako je većina fotografija i drugog medijskog materijala, koji su korišćeni na našem sajtu, takav da smo ga sami snimili ili su pozajmljeni od partnerskih web sajtova. One fotografije i drugi medijki materijal koji nisu pribavljeni na taj način, su pronađeni preko interneta korišćenjem servisa Google pretrage uz uključen filter za prava korišćenja: Označeno za ponovno korišćenje sa izmenama.

 

Prava korišćenja

Ukoliko se, i pored naše najbolje namere da koristimo samo fotografije i drugi medijski sadržaj za koje imamo dozvolu za korišćenje, pojavi neki medijski materijal (fotografija, video snimak, muzika, i sl.) za koji smatrate da ne posedujemo dozvolu, molimo Vas da nas obavestite o tome. Ukoliko utvrdimo da je takvo stanje, povućićemo medijski materijal sa svih stranica našeg web sajta na kojima se pojavljuje ili se dogovoriti sa autorom oko uslova za nastavak korišćenja takvog medijskog materijala.