Rezervacija

REZERVIŠITE

Unesite tražene podatke u polja obrasca za rezervaciju i pozvaćemo Vas u najskorije vreme, radi potvrde rezervacije

PRIVATNOST

Podaci koje prikupljamo su nam potrebni za identifikovanje klijenata i za prijavu prekograničnog kretanja, rezervacije smeštaja i u ostalim slučajevima kada se to od nas zahteva.

Sarmtours.com ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika, sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama, ali samo učesnicima prepiske). Sarmtours.com ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom. Svi lični podaci korisnika sarmtours.com su zaštićeni 128-bitnom AES enkripcijom, u svetu jednom od najjačih metoda zaštite podataka.

Politiku privatnosti u celosti, možete pročitati klikom na dugme ispod:

 

PODACI O VAMA

*Obavzna polja