Seminari

SEMINARI

Organizujemo seminare, kongrese i simpozijume

Već dugi niz godina organizujemo seminare, kongrese i simpozijume. Obezbeđujemo smeštaj i sve ostale uslove koji su neophodni za održavanje ovakvih skupova. Kongresne sale koje koristimo za takva događanja su moderno opremljene, tako da su klimatizovane, imaju internet i odgovarajuća sredstva audio i vizuelne komunikacije.

Seminari. Organizujemo seminare, kongrese i simpozijume

OSTALO IZ TURISTIČKE PONUDE